HomeDienstenOver onsContactVer la página en españolView the page in englishBekijk de pagina in het Nederlands
Christelijk DenkenChristelijke Regenboog GidsMedicijn voor de hele Mens

Christelijk DenkenChristelijk Denken

Biedt informatie aan over het literaire werk van dominee José M. Martínez, en van zijn zoon, Dr. Pablo Martínez. Door hun werk heen vloeit het "christelijk denken" van de auteurs over theologische, psychologische en ethische kwesties, met praktische toepassingen op de hedendaagse problemen

Bevat recenties van al hun boeken en artikelen over gebeurtenissen uit de actualiteit of bijbelstudies.

Voor de Spaanse web: Pensamiento Cristiano.
Voor de Engelse web: Christian Thought.

Copyright © 2005-2024 - Internet Christians